External links

Documentation

Tips

Kuiltje opvullen: "Ik gebruik de blanke lak van Tamiya (glazen potjes, in de betere modelbouw winkel te vinden) en die is perfect daarvoor. Dik maar net vloeibaar genoeg, na 1dag kan je hem netjes gladschuren en polijsten, en dan nog enkele dagen laten uitharden eer je op de kast speelt.."

Shops

Dutch: International:

-- KoenMartens - 04 May 2008
Topic revision: r5 - 25 Nov 2017, KoenMartens
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback